เลิกความเชื่อเช่นนี้...การขับขี่จะดีขึ้น!!

1.เชื่อว่าใส่ยางรถแข่งแล้วทำให้รถเร็วขึ้น  ยางสนามแข่งมีคุณสมบัติเกาะถนนเพราะมีสัมผัสหน้ายางที่กว้างกว่าปกติ  แต่พื้นถนนนั้นต้องแห้งสนิท แต่เมื่อนำมาใช้ในชีวิตจริงหรือสภาพถนนทั่วไป ซึ่งอาจมีน้ำหรือฝนตกทำให้พื้นเปียก ดั้งนั้นเมื่อเราใส่ยางแข่งที่ไม่มีดอกทำให้ขาดการรีดน้ำ ก่อให้เกิดการยึดเกาะถนนน้อยลง เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมาก ควรใช้ยางให้เหมาะสมดีกว่า
2.เชื่อว่า “รถดี ต้องแพง”คำว่าดีในที่นี้ อาจเหมาะสมกับสถานการณ์ นั้นๆ หรือขึ้นอยู่กับความพอใจในห้วงเวลานั้น  เช่น รถคลาสสิคโบราณบางชนิด ซื้อขายกันขณะที่รถคันนั้นสตารท์ไม่ติด แต่กลับมีราคาสูงกว่ารถใหม่ๆ ที่มีสมรรถนะดีได้ ดังนั้น ความเชื่ออันนี้จึงไม่สามารถบงชี้ได้ว่า รถดี ต้องแพงเสมอไป 
3 เชื่อว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่ต้นเหตุมาจากรถใหญ่  ด้วยรูปร่างที่ใหญ่การทำผิดกฎกติกาจึงออกจะทำยากกว่ารถมอเตอร์ไซค์ ทำให้รถใหญ่ต้องปฎิบัติตามกฎไปโดยปริยาย จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การขับขี่เป็นกลุ่มนั้นมักเกิดปัญหามากที่สุด คือ เกี่ยวกันเอง ลองสังเกตดูส่วนใหญ่เราล้ม เพราะตัวเราเองมากกว่า การหลบรถยนต์ กรณีตัดหน้า ไฟแดง หรือต่างคนต่างรีบ
4.เชื่อว่ารถยนต์ที่หลีกทางให้เพราะ “กลัว”ซึ่งผิดถนัดโดยความจริงแล้ว เค้าน่าจะรู้สึกรำคาญมากกว่า ยิ่งเห็นการขับกันมาเป็นขบวน แซงซ้าย แซงขวาเต็มไปหมด คนขับรถยนต์ส่วนใหญ่ จึงพยายามหลบให้ หรือเบาความเร็วของรถยนต์ลง เนื่องจากกังวลการเกิดอุบัติเหตุ มอเตอร์ไซค์จึงควรสุภาพ ทั้งการแซงควรมีมารยาทในการขับขี่ หรือขอบคุณเมื่อทำการแซงพ้นแล้ว
5. เชื่อว่ามีฝีมือซะอย่าง “ไม่ต้องง้อ ABS”ยิ่งกรณีที่รถมีน้ำหนักผสมกับระยะเบรก รถที่ใช้ความเร็วสูง เทคโนโลยีเบรกช่วยคุณได้ ลดโอกาสในการลื่นไถลให้มีน้อยมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ต้องอาศัยระบบเบรกที่ดี เพื่อสามารถสร้างความไว้วางใจ และปลอดภัยในชีวิต
6.เชื่อว่าเราถูกเสมอ เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือขณะตัวคุณไหลไปบนถนนพร้อมกับรถนั้น มันช้าไปแล้วที่จะโทษคนอื่น ไม่ว่าสาเหตุนั้นคืออะไร เช่น มีน้ำมันนองถนน หรือกรวดหินเต็มถนน ไม่ใช่ความผิดของคนอื่นหรอก คุณนั่นแหละที่เห็นแล้วไม่ระวัง  ถ้ามอเตอร์ไซค์คันอื่นไม่ล้มเราย่อมไม่ควรล้มเช่นกัน
7.“ห้ามใช้เบรกหน้า" เพราะเบรกหน้าเป็นของอันตราย ความจริง ไม่ว่าจะเป็นเบรกหน้าหรือหลังล้วนอันตรายทั้งคู่ หากเราใช้ไม่ถูกวิธี เบรกหน้าสามารถใช้ได้ เพื่อลดความเร็ว และค่อยใช้เบรกหลังเป็นตัวหยุด  จริงๆ แล้วควรศึกษาให้ถูกต้องและล้มเลิกความเชื่อนั้นซะ
8. ใช้ Engine Brake เพื่อลดความเร็ว เรื่องนี้เชื่อกันมานานมาก วิธีที่ถูกต้องคือการใช้เบรก เพราะการใช้ Engine Brake ทำให้เกิดการสึกหรอของระบบเครื่องยนต์ และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ควร สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ มอเตอร์ไซค์กันใหม่เพื่อความปลอดภัย