เรียนรู้การยกล้อ...พฤติกรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง

การยกล้อได้รับความนิยมมากในยุคนี้ มีส่วนสำคัญอยู่คือการยกล้อหน้าให้ลอยขึ้นเหนือพื้นและเลี้ยงรถไม่ให้ล้ม โดยวิ่งล้อเดียว เชื่อว่ามีหลายคนกำลังฝึกฝนกันอยู่ หรือสนใจ เทคนิคหรือการฝึกนั้นขึ้นอยู่กับการใช้เบรค การทรงตัว และคันเร่ง


สิ่งที่ต้องเตรียม

1.รถอาจต้องมีการปรับแต่งเช่น โช้ค หากต้องการยกเป็นประจำ หรือถอดอุปกรณ์ออกบ้างเช่นไฟเลี้ยวต่างๆ ไมล์รถ หรืออุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงที่จะหลุดขณะทำการยก

2. จิตใจ สมาธิ คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

ขั้นตอนดังนี้

 - เริ่มแรกให้ฝึกโดยการเริ่มจากยืนยกล้อ  เมื่อแรกฝึกให้ฝึกวิธีทำให้ล้อหน้าลอยขึ้นมาเหนือพื้น เรามักจะคิดว่าก็แค่ดึงคลัชเปิดคันเร่งให้หน้าลอยพร้อมกับดึงหน้ารถล้อหน้าก็จะยกขึ้น แต่จริงๆแล้ว เคล็ดลับอยู่ที่เบรคหลังและโช๊คหน้า

    - จังหวะที่จะยกเราต้องเพิ่มแรงกดให้โช๊คหน้ายุบตัวลง (เพื่อจะให้มีแรงดีดล้อหน้าให้ยกขึ้น) โดยการเหยียบเบรคหลังให้โชคหน้ายุบตัวลงเล็กน้อย

         - หลังจากโช๊คยุบตัวลงโดยการเหยียบเบรคหลัง ให้ปล่อยเบรคเพื่อให้โช้คหน้าดีดตัวคืน จังหวะนั้นให้ดึงหน้าเล็กน้อยและเปิดคันเร่งเล็กน้อยเพื่อเพิมแรงส่งให้ล้อหน้าลอยขึ้น จังหวะนี้เราอาจจะดึงคลัชช่วยให้ดีดตัวง่ายขึ้น ทั้งหมดนี้ไม่จำเป็นต้องใช้กำลังเครื่องยนต์มากจนรถเสียหลัก

        - เมื่อหน้ารถเริ่มลอยให้เอนตัวทิ้งน้ำหนักมาด้านหลัง เพื่อให้หน้าลอยสูงขึ้น แต่เท้าและมือต้องพร้อมที่ตำแหน่งเบรคและคลัชตลอด ถ้ายกสูงเกินไปให้ดึงคลัชและแตะเบรคหลังเล็กน้อยเพื่อให้ล้อหน้าลง ถ้าหน้าต่ำไปก็ใช้คันเร่งและคลัชช่วยให้หน้าสูงขึ้น

        - ให้ฝึกยกหน้าลอยจนชำนาญและเกิดความเคยชิน แล้วถึงเริ่มค่อยๆเลี้ยงรถเพิ่มระยะการยกให้นานขึ้นโดยการหนีบรถให้แน่น เริ่มจากช้าๆก่อน